U bent hier

-A +A

Praktijk indienen

Heeft u een praktijkvoorbeeld dat mogelijk interessant is voor de Databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie. Neem contact op door een e-mail te sturen naar info@art1.nl. U wordt dan benaderd door een medewerker van de databankredactie, die met u bespreekt of uw praktijkvoorbeeld een aanvulling kan zijn op de huidige databank.
 
Voor opname van praktijken in de databank worden in ieder geval de volgende uitgangspunten en selectiecriteria gehanteerd:

  • De praktijk is bij indiening voor de databank nog steeds actief. Als deze niet meer actief is, is deze niet eerder beëindigd dan 2007.
  • De praktijk en de resultaten ervan moeten goed beschreven en onderbouwd zijn: er moet liefst een projectplan en/of evaluatie beschikbaar zijn of anders een beschrijving door derden, met helder omschreven doelen, aanpak en (beoogde) resultaten.
  • Er is een projectleider/verantwoordelijke beschikbaar voor een interview (praktijken waarvoor geen interview kan worden afgenomen kunnen niet worden opgenomen in de database).